ტექნიკური მახასიათებლები 4x4 5 კარიანი

კომპლექტაციები

უსაფრთხოება

ინტერიერი

კომფორტი

ექსტერიერი

უსაფრთხოება

ინტერიერი

კომფორტი

ექსტერიერი

უსაფრთხოება

ინტერიერი

კომფორტი

ექსტერიერი

უსაფრთხოება

ინტერიერი

კომფორტი

ექსტერიერი

უსაფრთხოება

ინტერიერი

კომფორტი

ექსტერიერი